4 - Jag vill

Jag vill hålla om dig när dagen blir natt
Och viska ord som du kan höra
Jag vill tända ljusen när allt är så svart
Har nästan glömt hur man ska göra
Jag har fallit ner i en grop utav sten
Men jag vet jag kommer upp igen
Ta mig i handen, det är aldrig för sent
Det är dig som jag vill röra
Jag kan känna känslor som jag aldrig har känt
När jag står här tätt intill dig
Jag tänker tankar som jag aldrig har tänkt
Vet precis vad det är med mig
Jag trodde livet var enkelt att gå
Jag trodde kärlek är nånting man får
Det är så mycket man måste förstå
Och det är det som jag vill göra
Jag ville veta om sanningen finns
Jag ville känna en värmande vind
Och jag vill lägga min kind mot din kind
När du viskar i mitt öra
Och jag vill lägga min kind mot din kind
När du viskar i mitt öra

Jag vill hålla om dig när dagen blir natt
Och viska ord som du kan höra
Jag vill tända ljusen när allt är så svart
Har nästan glömt hur man ska göra
Jag har fallit ner i en grop utav sten
Men jag vet jag kommer upp igen
Ta mig i handen, det är aldrig för sent
Det är dig som jag vill röra

Jag kan känna känslor som jag aldrig har känt
När jag står här tätt intill dig
Jag tänker tankar som jag aldrig har tänkt
Vet precis vad det är med mig

Jag trodde livet var enkelt att gå
Jag trodde kärlek är nånting man får
Det är så mycket man måste förstå
Och det är det som jag vill göra

Jag ville veta om sanningen finns
Jag ville känna en värmande vind
Och jag vill lägga min kind mot din kind
När du viskar i mitt öra
Och jag vill lägga min kind mot din kind
När du viskar i mitt öra